Studie potvrdila, že THC odstraňuje z mozku toxický protein, který způsobuje Alzheimerovu chorobu

Předpokládá se, že Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc a další neurodegenerativní onemocnění jsou způsobeny odumíráním nervových buněk v důsledku hromadění amyloidních proteinů.

 

Hromadění těchto proteinů vyvolává toxickou zánětlivou reakci, která nakonec vede k odumření mozkových buněk.

Neexistují žádné léky, které by tento proces významně potlačovaly nebo zastavily.

Na scénu přichází konopí, které je nyní legální pro léčebné účely ve 36 státech.

Studie z roku 2016 zjistila, že kanabinoidy, jako je THC (neboli tetrahydrokanabinol), stimulují odstraňování bílkoviny beta amyloidu, blokují zánětlivou reakci způsobenou touto bílkovinou, a tím chrání před odumíráním nervových buněk.

Toto zjištění podporují předchozí studie, které zjistily, že kanabinoidy jsou účinné proti neurodegenerativním onemocněním.

"Ačkoli jiné studie nabídly důkazy, že kanabinoidy mohou být neuroprotektivní proti příznakům Alzheimerovy choroby, domníváme se, že naše studie je první, která prokázala, že kanabinoidy ovlivňují jak zánětlivou reakci, tak hromadění amyloidu beta v nervových buňkách," říká jeden z výzkumníků, David Schubert ze Salk Institute for Biological Studies v Kalifornii.

Schubert a jeho kolegové testovali účinky THC na lidských neuronech pěstovaných v laboratoři.

THC je nejen zodpovědný za většinu psychologických účinků marihuany, včetně psychoaktivního, ale je také účinným lékem na příznaky HIV, při chemoterapii, chronické bolesti, posttraumatické stresové poruše a mrtvici.

THC funguje tak, že se připojuje na kanabinoidní receptory, které se nacházejí v mnoha orgánech lidského těla.

V mozku jsou tyto receptory nejvíce koncentrovány v neuronech spojených s potěšením, pamětí, myšlením, koordinací a vnímáním času.

Zdroj: https://returntonow.net/2020/12/05/study-thc-removes-toxic-protein-that-causes-alzheimers/

Foto: Adobe Stock