Víte, jaký má vliv CBD na lidský mozek?

Již dlouho je zkoumán vliv CBD na lidský organismus a výsledky jsou více než uspokojivé. Tato rostlinka pomáhá v boji s různými onemocněními a též příznivě ovlivňuje funkci mozku. Nevěříte? Právě pro vás jsme připravili článek, ve kterém vás o tom přesvědčíme.

Vliv CBD na funkci lidského mozku

Již jsme se přesvědčili, že vliv CDB na lidské zdraví je jednoznačně pozitivní. Důkazy naznačují, že kanabidiol (CBD), který je terapeutickou kanabinoidní sloučeninou, může mít antipsychotické a anxiolytické účinky a může být užitečný při léčbě psychotických a úzkostných poruch. Nicméně, základní neurobiologické mechanismy, na kterých tyto účinky CBD závisí, zůstávají stále nejasné. Cílem tohoto systematického přehledu bylo poskytnout podrobný a aktuální přehled literatury o neurozobrazovacích studiích, které se zaměřují na akutní účinky CBD na funkce lidského mozku.

CBD má opačné účinky než THC

Bylo objeveno celkem 194 studií, z nichž 17 splňovalo požadovaná kritéria. Všechny tyto studie se zaměřily na zkoumání akutních účinků CBD na mozkové funkce buď v klidovém stavu, nebo v souvislosti s kognitivními úkoly. U zdravých dobrovolníků bylo zjištěno, že podání CBD vedlo ke zvýšení fronto-striatální konektivity v klidovém stavu, jak v porovnání s placebem, tak s THC.

„Dále bylo zjištěno, že CBD ovlivňuje mozkovou aktivitu a vykazuje opačné účinky ve srovnání s THC při specifických kognitivních paradigmatech, jako je zpracování emocí (fronto-temporální), verbální paměť (fronto-striatální), inhibice reakce (fronto-limbická- striatální) a sluchové/vizuální zpracování (temporookcipitální),” říká MUDr. Rodion Schwarz.

Akutní CBD mělo u pacientů s prokázanou psychózou a jedinců s vysokým klinickým rizikem psychózy střední mozkovou aktivitu během kognitivních úkolů, ve srovnání s placebem a zdravými kontrolami. CBD vytvořilo klidovou limbickou aktivitu u jedinců s úzkostí a u pacientů s poruchami autistického spektra.

CBD vyvolává významné změny v mozkové aktivitě

Závěry této studie naznačují, že použití CBD vede k významným změnám v mozkové aktivitě a v konektivitě během klidového stavu a výkonu kognitivních úkolů u zdravých jedinců a u pacientů trpících psychickými poruchami. Tyto změny se týkají funkcí s vlivem na psychické poruchy a mohou odrážet terapeutický potenciál CBD.

Tip:

CBD olej STABLA je výsledkem mnoha let studií kanabinoidů. Byl získán šetrnou metodou. K výrobě byla použita kvalitní plnohodnotná herba, která je pěstována v EU v kontrolovaných podmínkách. Jedná se o produkt s plným spektrem účinných kanabinoidů, flavonoidů, terpenů, chlorofylu. Jedna kapka 3% STABLA FULL SPECTRUM CBD OIL obsahuje 0,75 mg CBD.

Zdroj: https://primanapady.cz/clanek-301449-vite-jaky-ma-vliv-cbd-na-lidsky-mozek

Foto: Envato elements