Kristina Ranná: Dodejme tělu správné palivo

Jako interní lékařka se původně věnovala onemocněním srdce a cév. V poslední době se začala zabývat i paliativní medicínou, takže se stará o pacienty s nevyléčitelnými chorobami a snaží se jim zajistit co nejlepší kvalitu života – mimo jiné s pomocí léčebného konopí. Ráda pracuje i s CBD oleji, ale klade důraz na to, že je potřeba je užívat správným způsobem a ve správném dávkování. V rámci celostního přístupu podstupuje také psychoterapeutický výcvik. Seznamte se s MUDr. Kristinou Rannou. 

Nakolik se ve své praxi setkáváte s konopím?

Poprvé jsem se konopím v medicíně setkala v osobním životě, protože se jím zabývá můj partner. Téma mě zaujalo a začala jsem se vyptávat. Začala jsem studovat, jak funguje, proč funguje, jak se dá používat, pro koho by bylo vhodné a podobně. Zdálo se mi, že léčba konopím má velký potenciál. Jednak pro pacienty, kteří si přejí využívat přírodní zdroje léčby, ale i pro ty, kterým klasická léčba nezabírá.

Lidský druh přežil pravděpodobně právě díky endokanabinoidnímu systému. 

Ta oblast mi přišla celkově zajímavá a postupně jsem se dostala ke studiu endokanabinoidního systému, který byl objeven díky výzkumu účinků konopí na náš organismus. Otevřel se mi tak úplně nový svět. Postupně jsem zjistila, že zdaleka nesouvisí jen s konopím a že je v podstatě jen náhoda, že byl díky konopí objeven. Každopádně to byl úžasný objev, pro nás strašně důležitý. Lidský druh přežil pravděpodobně právě díky endokanabinoidnímu systému. Je to něco, co má ohromnou budoucnost jak ve výzkumu, tak v klinické medicíně.

O existenci endokanabinoidního systému a kanabinoidních receptorů víme již desítky let. Dozvěděla jste se o nich něco při studiu na fakultě?

Dnes už je to něco lepší, ale já jsem končila fakultu v roce 2007 a o endokanabinoidním systému jsem nevěděla nic. Myslím, že o něm netuší spousta lékařů. Je škoda, že tam je určitá stigmatizace kvůli tomu názvu. Když odborník slyší název endokanabinoidní systém, automaticky si to spojí s konopím, a pro spoustu zdravotníků je téma konopí přinejmenším problematické. Do značné míry právě kvůli tomu je endokanabinoidní systém v klinické medicíně úplně na okraji zájmu. Jinak je tomu ve vědeckém světě, kde celosvětově probíhá rozsáhlý výzkum, ale zatím je to většinou v počátečních fázích. Co se týká převedení do praxe na lidech nebo na zvířatech, je to zatím ještě v plenkách.

Endokanabinoidní systém ale není pouze záležitostí kanabinoidů a fytokanabinoidů…

Kanabinoidy jsou látky obsažené v konopí, o kterých víme, že v našem těle nějak fungují a něco s námi dělají. Endokanabinoidní systém je v podstatě signalizační systém, který v našem těle zajišťuje komunikaci, a je to tukový systém. To znamená, že to, co do něj patří, vzniká na základě tuků.

Jsou to takzvané působky – stejně jako u hormonů se jedná o aktivní, působící látky vytvořené v těle. Endokanabinoidy jsou tedy rovněž působky, které se v našem těle tvoří z tuků, a je jich celá řada. Dále v sobě máme různé receptory, to znamená místa po celém těle, kam se ty účinné látky, ty působky, vážou a díky tomu potom fungují. Pak je tu řada různých enzymů, které se podílejí na výrobě endokanabinoidů nebo na jejich rozkladu, na výrobě receptorů a tak dále.

Nejvíce jsou dnes známy dva kanabinoidní receptory, CB1 a CB2. Z endokanabinoidů jsou neznámější anandamid a 2AG. Ve skutečnosti je jich ale více?

Je možné, že to, co zatím víme, je jen špička ledovce. U endokanabinoidního systému se nám potvrzuje, že všechno souvisí se vším a že v těle není nic, co by fungovalo izolovaně. Je to složitý systém ovlivněný mnoha proměnnými. Výzkumníci buď izolují nové látky, jako tomu bylo v případě anandamidu objeveného docentem Hanušem, anebo zjišťují v případě již objevených a známých látek, že i ony reagují s endokanabinoidními receptory. Takže se pořád rozšiřuje rodina receptorů i endokanabinoidů a látek, které s nimi nějakým způsobem souvisejí.

Proč je endokanabinoidní systém pro lidské tělo důležitý? 

Bez něj bychom nepřežili ani vývojově, ani jednotlivě. Endokanabinoidní systém se nedá z těla vyjmout, nahradit nebo transplantovat. Pokud nás vyvede něco z rovnováhy, ať už biochemické, energetické nebo duševní, tento systém má za úkol pracovat tak, aby se pokusil rovnováhou obnovit. A to je jeho největší potenciál.

Konopné semínko je úžasné v tom, že kromě oleje má v sobě i velmi kvalitní bílkoviny. 

Vyplývají z toho ale i další souvislosti, například že endokanabinoidní systém byl po miliony let nastaven na určité fungování, ale v současnosti se životní podmínky natolik mění, že se tento systém nestíhá přizpůsobit, protože pro něj je sto nebo dvě stě let jako v našem životě jedna sekunda. Následkem jsou potíže s funkcí a rovnováhou endokanabinoidního systému. Začíná se přicházet na to, že porucha funkce endokanabinoidního systému stojí za civilizačními onemocněními a mnohými potížemi současného člověka.

Jaká je souvislost mezi civilizačními nemocemi, jejich prevencí a endokanabinoidním systémem? 

Endokanabinoidní systém je lipidový čili tukový systém a endokanabinoidy, které si vytváříme, vyrábíme z mastných kyselin, jež jíme ve stravě. Podle toho, co, kolik a v jakém poměru sníme, je nebo není tento systém v rovnováze. Vychází totiž z toho, jaké má zdrojové látky. Většina endokanabinoidů se tvoří z omega-3 a omega-6 mastných kyselin. Tyto esenciální mastné kyseliny si naše tělo neumí samo vytvořit, takže je musíme sníst. Při vývoji člověka od lovců a sběračů přes počátky zemědělství a tak dále se potřeby a funkce endokanabinoidního systému upravily podle toho, co lidé jedli. Většinou to bylo tak, že omega-3 a omega-6 získávali z rostlinných zdrojů. To se ale v posledních přibližně dvě stě letech zásadně změnilo. Změnil se poměr omega-3 a omega-6 mastných kyselin v neprospěch omega-3. To souvisí s počátky průmyslového zpracování potravin a využíváním průmyslové výroby olejů.

Infografika: Jan Buble

Infografika: Jan Buble

Tuky, které v současné době používáme na vaření nebo ke konzumaci, v důsledku toho obsahují i ostatní typy tuků, jako jsou nasycené. Těch zdaleka nepotřebujeme tolik, jen do toho vnášejí další chaos. Nasycenými tuky si rozbouráváme fungování endokanabinoidního systému a mateme ho, což souvisí s rozvojem civilizačních onemocnění. Z těchto tuků, které dnes většinově přijímáme, se tvoří endokanabinoidy, které jsou spíš prozánětlivé, podporují srážení krve, podporují růst buněk, ale nemáme dostatek těch protizánětlivých, protisrážlivých a dalších, které by to vybalancovaly. Jsou teorie, že civilizační onemocnění souvisejí s chronickým zánětem v našem těle – s tím, že když začnou růst například rakovinné buňky, není tam dost našich vlastních látek, které by ten růst zastavily. 

Myslíte si, že správně vyvážený endokanabinoidní systém je schopen těmto procesům zabránit?

Nemám ráda absolutní tvrzení. Pokud endokanabinoidní systém funguje tak, jak byl vyvinutý miliony let evoluce a moudrostí přírody, snaží se vzniku těchto nemocí zabránit. Lépe řečeno, dříve ty nemoci v podstatě neexistovaly. Víme, že u zvířat, které se stravují přirozeně, nejsou dokrmovaná, mají normální pohyb a nejsou domestikovaná, tato onemocnění v podstatě neexistují. Srna v lese nedostane infarkt. To souvisí i se současným přístupem ke zdravé výživě, kdy takzvaná nízkotučná dieta, která byla hodně prosazovaná od sedmdesátých let 20. století, je v dnešní době považována za obrovskou chybu, která přispěla k rozvoji civilizačních chorob namísto toho, aby tomu zabránila. Vycházelo se z představy, která se zdá být logická. A to že obezita a obzvlášť tuk, který se nám ukládá v okolí orgánů v břiše, je velmi rizikový faktor vzniku všech možných onemocnění srdce, cév, ale i krevních sraženin.

Endokanabinoidní systém se nedá z těla vyjmout, nahradit nebo transplantovat.

Dokonce i některých druhů maligních onemocnění. A tak se řeklo, že když se sníží přísun tuků v těle, bude se ho i méně ukládat a nebude tolik těchto onemocnění. Ono to tak ale vůbec nefunguje. Když se tělo začne stravovat nepřirozeně, dostane se do ohromného stresu, který způsobí, že náš endokanabinoidní systém se aktivuje mnohem víc, než je zdrávo. Pokud je tato aktivace dlouhodobá, chronická a nedochází tam k vyrovnání nebo zklidnění, navíc to doprovází pro nás nepřirozené stravování, tak to naopak k těm civilizačním chorobám vede. Teď už se ví, že tuky potřebujeme a že jich potřebujeme relativně dost, ale je potřeba, abychom si vybírali, jaké tuky. Lze totiž říct, které tuky jsou zdravé, a které zásadně nezdravé. Zdravé tuky v naší stravě jsou základním palivem nejen pro endokanabinoidní, ale třeba i hormonální a nervový systém. Celý mozek je vlastně tvořen tukem a bílkovinami. A to, čím jsou obaleny naše nervy, je také tuk. Tuk je naprostý základ.

Jak pracuje s endokanabinoidním systémem populární kanabidiol?

CBD je jedna z účinných látek v konopí. Díky tomu, že nemá tak psychoaktivní účinky jako THC, se dá volně prodávat a je legální. Je to jedna z látek, které s endokanabinoidním systémem nějakým způsobem reagují. Konopí ale není v tomto ohledu jediná bylina, takové látky obsahuje i řada dalších. Každopádně o CBD již hodně víme, je celkem solidně prozkoumané. Zkušenosti lidí s kombinací THC a CBD jsou hojně zmapovány a k dispozici je i hodně vědeckých dat. CBD je úžasná látka na řešení různých potíží, dokonce i na řešení některých onemocnění, ale je potřeba vědět, jak ji používat, jak dávkovat. A je potřeba vědět, že není samospasitelná.

Většina informací dostupných na internetu o endokanabinoidním systému pochází od prodejců CBD. Řada z nich se tváří, že problémem je, že náš endokanabinoidní systém funguje nedostatečně. Vy ale v podstatě tvrdíte úplný opak.

Ano, já tvrdím, že problémem je hyperfunkční, přestimulovaný endokanabinoidní systém. Jeho zvýšená funkce je pro naše přežití krátkodobě extrémně výhodná, ale pokud je hyperaktivace dlouhodobá, je to těžce kontraproduktivní a má to za následek vznik civilizačních onemocnění. Nemluvě o různých psychických potížích typu úzkostných a depresivních poruch, která se ale také dají považovat za civilizační choroby.

Lze dát nějaká doporučení pro podporu rovnováhy endokanabinoidního systému?

Je to něco, co všichni víme a dočteme se v doporučeních odborníků na zdravou výživu a pohyb. Dočteme se to i u rad odborníků na ájurvédu, čínskou medicínu a podobně. Oni všichni mluví o fungování endokanabinoidního systému, jenom to není přesně pojmenované. Často asi proto, že ho neznají.

Některá doporučení z oblasti ájurvédy nebo jógy, zdá se, intuitivně míří k rovnováze endokanabinoidního systému. Jak konkrétně tedy můžeme tělu pomoct?

Podle mých předchozích slov by se mohlo zdát, že jsme ve slepé uličce. Mysleli jsme si, že bude pro lidstvo dobře, když bude mít vždy dost jídla a tepla, ale teď se zdá, že si tím naopak škodíme. Ono to tak zčásti je, ale naše tělo, každá naše buňka, má ve své genetické informaci velkou moudrost a schopnost se do rovnováhy vrátit a obnovit ji. My bychom to jenom neměli kazit jídlem, to je naprostý základ. To znamená vyhýbat se průmyslově zpracovaným potravinám, kde jsou nevhodné tuky, a potravinám, které jsou pro naše tělo naprosto nepřirozené. Potravinám, které obsahují vysoké množství rafinovaných cukrů a průmyslově zpracovávaných tuků.

Zdravé tuky v naší stravě jsou základním palivem nejen pro endokanabinoidní, ale i hormonální a nervový systém.  

Tak obrovské množství nasycených tuků náš organismus po miliony let vývoje nedostal, a teď si s nimi neumí poradit. Tělu tedy pomůžeme nejlépe tak, že mu dodáme to správné palivo. Měli bychom se zaměřit na polynenasycené tuky, tím myslím již zmiňované omegy. Dále je zásadní vrátit se do rovnováhy, co se týče pohybu, protože často žijeme v extrémech. Dlouho sedíme, a když začneme sportovat, tak to přeháníme. Měli bychom se zaměřit na dobrou kondičku a zvládnout určitou fyzickou námahu. Měli bychom dbát o dobrý spánek, protože spánek je velmi důležitá součást našeho života. Bez správné regenerace nikdy nemůžeme fungovat v rovnováze.

Moc intenzivní běhání může i škodit?

Je zajímavé, že pocit euforie, který zažívají běžci, není způsoben vyplavením endorfinů, ale anandamidu. Anandamid je látka, která endokanabinoidní systém výrazně aktivuje. Krátkodobě je to skvělé, ale dlouhodobě se jedná o agresivní přístup k našemu tělu. Určitě je potřeba dělat to, co nás baví, takže když někdo běh miluje, tak proč ne, ale je potřeba to vybalancovat nějakou klidnou činností, relaxací. Skvělý je pohyb v přírodě a podobně.

Máte zkušenosti, že by se někde takovým způsobem s endokanabinoidním systémem pracovalo?

Na světě už dnes najdeme spoustu odborníků na endokanabinoidní systém. V naprosté většině jsou to vědci a existuje i pár lékařů, kteří s ním pracují, ale ti jsou v naprosté většině zaměřeni na léčbu konopím. Já se s endokanabinoidním systémem učím pracovat tím, jak si postupně o něm zjišťuji víc a víc informací. A zjišťuji, že ta práce není zdaleka založena na konopí, že se práce s endokanabinoidním systémem dá velmi dobře dělat bez konopí. Nevím o tom, že by někde ve světě existovala například klinika, která by se zaměřovala pouze na práci s endokanabinoidním systémem. 

Jak pracujete s konopím a jak vnímáte současnou situaci kolem léčebného konopí? 

Konopí používám u pacientů v paliativní medicíně. V naprosté většině jsou to onkologičtí pacienti, kteří mají bolesti a úzkosti. Potom ho používám u pacientů po poraněních páteře a mozku, spolupracuji s centrem Paraple. Používám jak léčebné konopí, to znamená konopí na lékařský předpis, ve kterém je v určitém poměru THC a CBD, tak i čistě CBD. Používám CBD oleje, protože na základě svých poznatků i zkušeností nesouhlasím s tím, že hlavní účinná látka v konopí je THC.

Jsem hluboce přesvědčená o tom, že jsou stavy či potíže, na které THC funguje velmi dobře, ale je velká spousta projevů a symptomů, které lze mnohem lépe ovlivnit s pomocí CBD. A pro spoustu lidí to má i ten benefit v tom, že nepociťují vedlejší účinky THC. Nikdo z mých pacientů se nechce zhulit, je jim to nepříjemné, chtějí být přítomní. Nechtějí být spaví. Pouze nechtějí mít bolesti nebo zvracet. Je skvělé, že mám k dispozici i další nástroj, nejenom THC. 

Jaké jsou aplikační formy, se kterými pracujete? Říkala jste, že používáte přípravky, které nejsou přímo léčivem. 

Jde o léčebné konopí – jednak ve formě vaporizace, a jednak ve formě kapslí vyráběných v lékárnách, ty se polykají. Za mě nejsou tyto formy ideální, protože vaporizovat není vůbec jednoduché. Pro člověka, který nikdy nekouřil, je hrozně těžké inhalovat tak, aby to fungovalo. A když už to jsou kuřáci a umí to, účinek je velmi krátkodobý. Často je pro lidi problém vůbec ten vaporizér ovládat. Jsou to lidé, kterým se třesou ruce, dobře nevidí a podobně. Kapsle se pro ně mnohdy zdají být uživatelsky příjemnější, ale někteří mají problém kapsli spolknout, protože je relativně velká. Jsou to lidé, kteří se nedokážou stravovat tak, aby měli ve stravě dostatek tuků. To znamená, že látky z konopí rozpustné v tucích u nich nebudou dobře fungovat. A opravdu je spousta lidí, kterým vadí účinky THC. Za mě by bylo úžasné, kdybych mohla mít v režimu „léčebného konopí“ podobnou formu jako u těch CBD olejů – opravdu celospektrální extrakty a oleje z léčebného konopí. Protože i já ráda oleje u některých pacientů používám. Takže současné zprávy o povolení extraktů od nového roku u léčebného konopí vítám.

Jak přesně pracujete s endokanabinoidním systémem u svých pacientů? 

Pokud jde o klienty se závažnými symptomy, jako je těžká nádorová bolest, u těch řeším čistě to, aby jim bylo lépe krátkodobě, protože na to nemáme měsíce. Ale v psychoterapeutickém výcviku mám klienty, kteří jsou ochotni mi důvěřovat, a s těmi se často dohodneme, že kromě psychoterapeutických rozhovorů se budeme bavit i o zdravém životním stylu a o ovlivňování endokanabinoidního systému. A to je práce, která má smysl v dlouhodobějším horizontu. Není to na jedno dvě setkání. Aby to mělo šanci zafungovat, je potřeba spolupracovat několik měsíců, zjistit, co těm lidem vyhovuje, s čím se cítí dobře, a pracovat na tom, aby si to mohli udržet i dál.

Tím jsou myšleny nějaké návyky?

Tím je myšlena právě strava a podobně. Ovlivňování endokanabinoidního systému stavím právě na tucích, které jedí, a velmi často u nich používám i CBD. Třeba k ovlivnění úzkosti či kvality spánku nebo zmírnění bolestí.

Pocit euforie, který zažívají běžci, není způsoben vyplavením endorfinů, ale anandamidu.

Velmi dobře to funguje na premenstruační syndrom, na migrenózní bolesti. Je řada potíží, které lidem dlouhodobě snižují kvalitu života, a podle mých zkušeností u nich po harmonizaci endokanabinoidního systému dochází ke zlepšení. 

Když hovoříte o zdravé výživě a zdravých tucích, máte na mysli i konopné semínko a konopný olej? 

Ano, to používám úplně nejraději, ale často zmiňuji i jiné rostlinné oleje, aby si lidi nemysleli, že jim tlačím jenom konopí. Nicméně konopný olej má vysoký poměr zdravých polynenasycených mastných kyselin ve velmi výhodném poměru omega-3 a omega-6. Pacientům běžně doporučuji, aby si koupili panenský lisovaný konopný olej, a sami uvidí, že jim to chutná i samotné, když si dají na lžičku, natož do salátů či jogurtů. Věřím tomu, že si tělo řekne, co potřebuje. A s tím souvisí i konopné semínko, ze kterého je olej lisovaný. Semínko je úžasné v tom, že kromě oleje má v sobě i velmi kvalitní bílkoviny, takže výživově jde o úžasnou věc.

Můžeme v blízké budoucnosti očekávat nový obor medicíny – endokanabinologii?

To by byla nádhera. A myslím si, že ano, protože to, že je někdo na něco odborník, znamená, že má v oboru rozsáhlé znalosti, a zatím na světě není moc lidí, kteří by měli rozsáhle znalosti o endokanabinoidním systému. O tom, jak funguje a jak lze ovlivnit. Proto je naprosto legitimní očekávat, že vznikne obor endokanabinologie.

Endokanabinoidní systém prý dokonce souvisí i s mikrobiomem, který máme ve střevech.

To je vědecky potvrzené. Jeden z největších světových odborníků na endokanabinoidní systém dokonce vytvořil pojem „endokanabidiom“, to znamená propojení endokanabinoidního systému a mikrobiomu. Mikrobiom je soubor ohromného množství bakterií, který žije v našem střevě. Jsou to bakterie, které nutně potřebujeme. Mikrobiomu se říká druhý mozek, a dokonce produkuje větší množství serotoninu než mozek. Serotonin je látka, která zásadně ovlivňuje naši psychiku. Proto se předepisují antidepresiva – aby ho nahradila, případně abychom si ho víc vyráběli nebo míň rozkládali. Serotonin nám přináší dobrou náladu a stabilitu. Správné složení bakterií ve střevě velmi výrazně ovlivňuje funkci endokanabinoidního systému a naše celkové zdraví. Fyzické i duševní. Tím se zpět dostáváme ke stravování a zdravotním návykům, které mikrobiom také ovlivňují.

MUDr. Kristina Ranná (*1982)

Po ukončení 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nastoupila na interní oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou. Odtud se přesunula na kliniku jedné z pražských fakultních nemocnic a přes deset let se starala o pacienty s onemocněním srdce a cév. Nyní se druhým rokem věnuje paliativní medicíně a péči o nemocné s nevyléčitelnými chorobami. Postupem času má ve svém povolání stále více potřebu přesahu a celostního přístupu, a proto se začala zajímat o konopí a studium endokanabinoidního systému.

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/kristina-ranna-dodejme-telu-spravne-palivo/