Kanabinoidy blokují buněčný vstup viru SARS-CoV-2 a jeho vznikajících variant

Richard B. van BreemenRuth N. MuchiriTimothy A. BatesJules B. WeinsteinHans C. LeierScotland Farley and Fikadu G. Tafesse

Jako doplněk k vakcínám jsou zapotřebí nízkomolekulární terapeutické látky k léčbě nebo prevenci infekcí způsobených koronavirem, těžkého akutního respiračního syndromu-2 (SARS-CoV-2), a jeho variantami, které způsobují COVID-19. K objevu botanických ligandů k proteinu SARS-CoV-2 spike byla použita afinitní selekce - hmotnostní spektrometrie. 

Bylo zjištěno, že kanabinoidní kyseliny z konopí (Cannabis sativa) jsou alosterickými i ortosterickými ligandy s mikromolární afinitou k proteinu spike. Kyseliny kanabigerolová a kanabidiolová v následných testech neutralizace viru zabránily infekci lidských epiteliálních buněk pseudovirem exprimujícím protein SARS-CoV-2 spike, a zabránily vstupu živého SARS-CoV-2 do buněk. 

Důležité je, že kyselina kanabigerolová a kyselina kanabidiolová, byly stejně účinné proti alfa variantě SARS-CoV-2 B.1.1.7 a beta variantě B.1.351

Tyto kanabinoidy, izolované nebo obsažené v konopných extraktech, jsou orálně biologicky dostupné a mají dlouhou historii bezpečného používání u lidí, a mají tak potenciál předcházet infekci SARS-CoV-2 a také ji léčit.

Zdroj: Journal List American Chemical Society Public Health Emergency Collection 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8768006/

Foto: Envato Elements