Konopí pro děti

Diskuse o konopí v pediatrii byla ještě před deseti lety tabu.

I dnes je těžké o tom mluvit, ale našim dětem dlužíme, že se při rozhodování o jejich zdraví budeme řídit fakty a vědeckými poznatky. Výzkumné studie ukazují, že dětem mohou kanabinoidy, které jim neškodí, hodně prospět.

Endokanabinoidní systém (ECS) je u malých dětí a dospívajících vysoce aktivní, což poskytuje vynikající příležitost pro léčebné a preventivní užívání konopí.

Lidský ECS se vyvíjí od nejranějších embryonálních a fetálních stádií. Kanabinoidy, jako je CBGa, vykazují v raném vývoji podstatný vliv na sociální chování. Děti mohou těžit z lepší mezilidské komunikace a méně negativních emocí. Jako vždy je důležité najít správnou kombinaci kanabinoidů a terpenů.

Děti a endokanabinoidní systém

Receptory CB1 byly zjištěny u lidských embryí ve 14. týdnu těhotenství.

Endokanabinoidy jako 2arachidonoylglycerol jsou přítomny v mateřském mléce a mohou představovat jednu z prvních forem obrany kojených dětí. ECS je také prokázán jako podpůrný faktor prenatálního vývoje mozku a postnatálního kojení, které může mít zásadní význam pro zdravý vývoj. Připomeňme, že kanabinoidy, jako je CBGa, mohou u dětí i dospělých vyvolat neurogenezi (tvorbu nových mozkových buněk). 

ECS a jeho receptory jsou důležité pro úspěšný průchod embrya vejcovodem a implantaci do dělohy. Toho je dosaženo prostřednictvím enzymatické kontroly endokanabinoidů.

Endokanabinoidy a receptory CB1 jsou důležité pro regulaci diferenciace nervových progenitorů a řízení axonální migrace a synaptogeneze ve fetálním stadiu. Postnatálně se zdá, že aktivace CB1 pomocí 2-AG hraje důležitou roli při zahájení sání mléka a může být zodpovědná za aktivaci svalů jazyka.

Terapeutický potenciál konopí u dětských onemocnění:

Epilepsie 

Léčivé konopí má dlouhou historii antikonvulzivních účinků. Jeho antikonvulzivní účinek byl zaznamenán na starověkém Blízkém východě a v Indii nejméně před 4000 lety. Toto a mnoho dalších historických tvrzení vedlo v 19. století k možnému využití kanabinoidů bohatých na THC u pacientů s epilepsií. 

Zatímco léky na bázi CBD (epidiolex) byly v roce 2018 schváleny FDA k nápravě chronických epileptických záchvatů spojených s Dravetovým a Lennox-Gastautovým syndromem, nedávné výzkumné zprávy ukazují, že CBGa může nabízet lepší antikonvulzivní vlastnosti. Výzkum zjistil, že CBGa může poskytnout lepší úlevu od záchvatů a má silnější interakci s klobazamem při léčbě epileptických křečí. Molekula CBGa interagovala s mnoha cíli relevantními pro epilepsii, včetně receptorů GABA, TRPV1 a GPR55. Mezi další kanabinoidy schopné vyvolat podobnou interakci u dětské epilepsie patří CBDVa a CBGVa.

Autismus

Děti, které trpí poruchou autistického spektra (PAS), jsou náchylné k problémům s chováním, jako jsou záchvaty vzteku, nesoulad, agrese a sebepoškozování. Toto chování se často zhoršuje u dětí s neurovývojovými poruchami. 

Možné využití konopí a kanabinoidů u poruch autistického spektra vychází z vysoké míry tolerance dětí vůči kanabinoidům. Terapie kanabinoidy může zmírnit příznaky a snížit úzkost a podrážděnost. Může také hrát určitou důležitou roli v sociální interakci. Nedávný výzkum kanabinoidů u poruch autistického spektra ukazuje přibližně 80% zlepšení po šesti měsících léčby. Kanabinoidy, jako je CBD, zlepšují dystonii, spasticitu a poruchy spánku a mohou pomoci snížit příznaky Tourettova syndromu.

 Spánek navozující charakter kanabinoidů lze vysvětlit jejich schopností spouštět uvolňování hormonů dobrého pocitu, podporovat vnitřní rovnováhu a snižovat aktivitu volných radikálů. 

Terapie kanabinoidy je u dětí s poruchou autistického spektra velmi úspěšná, protože receptory CB1 jsou vysoce exprimovány ve frontální kůře a podkorových oblastech spojených se sociálním fungováním. Receptory a jejich endogenní ligandy AEA a 2-AG mohou u lidí regulovat sociální hru a úzkost. Aktivace endokanabinoidního systému a podávání kanabinoidů, jako je CBD a CBGa, může obnovit sociální deficity a zvýšit prefrontální aktivitu GABA.

Pediatrická Crohnova choroba

Studie zjistila, že dávkování konopí bohatého na THC by mohlo být alternativou k lékům na bázi steroidů pro osoby s Crohnovou chorobou díky protizánětlivým vlastnostem různých kanabinoidů. Další údaje naznačují, že CBGa napomáhá zdraví zažívacího traktu a snižuje střevní zánět u osob s IBD.

Rakovina 

Studie zjistila, že léčebné konopí může také pomáhat snižovat úzkost a zlepšovat chuť k jídlu u lidí podstupujících léčbu rakoviny. Úřad FDA schválil dronabinol, syntetický kanabinoid, pro zmírnění nevolnosti a zvracení v souvislosti s rakovinou u dětí. Ten se také používá ke stimulaci chuti k jídlu. 

Přestože několik vědců informovalo o protirakovinných účincích CBGa a dalších kanabinoidů, jejich možné využití u dětských onkologických onemocnění se stále zkoumá. Všimněte si, že CBGa má vynikající antioxidační vlastnosti, které by teoreticky měly omezit šíření rakovinných buněk.

Je konopí bezpečné pro děti?

Obavy v této oblasti zahrnují závislost, snížení motivace, mírný pokles kognitivních funkcí a schizofrenii, které jsou přímo spojeny s přímou konzumací THC. Užívání produktů na bázi konopí s vysokou koncentrací THC může způsobit více problémů, než se jimi snažíme řešit. 

Děti přitom disponují vysoce aktivním ECS, což představuje vynikající příležitost pro terapeutické a preventivní využití. Ačkoli jsou děti vzhledem k povaze svého těla a systémů náchylné k řadě problémů, mohou mít ze stejného důvodu z kanabinoidů velký prospěch. Zvířecí modely zatím ukazují, že užívání čistého CBD a CBDV během raného vývoje je velmi bezpečné.

Závěr: pokud jde o konopí a děti, poraďte se se svým informovaným lékařem a vyhněte se THC.


Zdroj: https://liferesearchco.com/cannabis-for-children/