Léčivý konopný olej zlepšuje kvalitu a dobu spánku u dospělých s nespavostí

Brian Murphy, PhD 

Podle randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované zkřížené studie publikované v časopise Journal of Sleep Research může léčebný konopný olej zlepšit kvalitu a délku spánku u dospělých osob trpících nespavostí.

Během aktivní části studie se průměrná půlnoční hladina melatoninu zvýšila o 30 % ve srovnání s výchozí hodnotou (průměrná změna 3,9 pg/ml). Naopak během placebové části studie hladiny melatoninu klesly o 20 % (průměrná změna -4,3 pg/ml).

Analýza podskupin ukázala, že u účastníků s normální hladinou melatoninu (10-40 pg/ml) na počátku studie došlo k významně většímu zvýšení průměrné hladiny půlnočního melatoninu (průměrná změna 6,8 pg/ml) ve srovnání s těmi, kteří měli na počátku studie nízkou hladinu melatoninu (<10 pg/ml) (průměrná změna -8,2 pg/ml; P=0,028).

Při porovnání účastníků, kteří dostávali aktivní léčbu, s účastníky, kteří dostávali placebo v první fázi studie, nebyly rozdíly mezi hladinami melatoninu významné. Rozdíly mezi skupinami však byly významné během druhé fáze studie (P=0,04).

Na konci studie se počet účastníků klasifikovaných jako kliničtí nespavci na základě skóre Insomnia Severity Index snížil ze 79 % na pouhých 35 %. Účastníci v aktivní skupině měli také tendenci usínat dříve, budit se méně často a spát déle než skupina s placebem.

Dvacet devět účastníků studie dostávalo po dobu dvou týdnů noční dávky buď placeba, nebo aktivního oleje (Entoura 10:15) obsahujícího 10 mg/ml delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC) a 15 mg/ml kanabidiolu (CBD). Dávky se v průběhu 2 týdnů denně zvyšovaly od 0,2 do 1,5 ml/den podle tolerance. Po týdenní přestávce účastníci přešli na léčbu trvající další dva týdny.

"Naše krátkodobá studie naznačuje, že léčebný konopný olej Entoura 10:15, obsahující THC:CBD 10:15 a menší množství dalších CB a přirozeně se vyskytujících terpenů, je dobře snášen a účinný při významném zlepšení kvality a délky spánku, hladiny půlnočního melatoninu, kvality života a nálady během 2 týdnů u dospělých osob s nespavostí," napsali autoři.


Odkazy:

Ried K, Tamanna T, Matthews S, Sali A. Medicinální konopí zlepšuje spánek u dospělých s nespavostí: randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná zkřížená studie. J Sleep Res. Publikováno online 20. prosince 2022:e13793. doi:10.1111/jsr.13793. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.13793.


Zdroj: https://www.endocannabinoidmedicine.com/news/medicinal-cannabis-oil-improves-sleep-quality-in-adults-with-insomnia/ 

 

doto: Adobe Stock