Mohlo by konopí pomáhat stabilizovat emoce?

Emočně nestabilní porucha osobnosti (EUPD) se projevuje řadou vysilujících chronických symptomů, mezi něž patří zhoršené sociální fungování, nestabilní nálady a rizikové impulzivní nebo sebepoškozující chování. Časopis Brain Sciences přináší článek vědců, kteří hledají nové cesty léčby.

Respektovaný britský Národní institut pro zdraví a lékařskou péči (NICE) totiž uvádí, že „při léčbě nebo zvládání hraničních nebo antisociálních poruch osobnosti se neprokázala účinnost u žádných léků.“

Vědci se domnívali, že za symptomy EUPD může stát porucha funkce endokanabinoidního systému. 

Vědci se na základě údajů z odborné literatury domnívali, že za symptomy EUPD může stát porucha funkce endokanabinoidního systému v klíčových oblastech mozku zodpovědných za zpracování emocí a stresovou reakci. Sedm pacientů z Británie a Kolumbie s diagnózou EUPD proto užívalo konopí inhalační cestou nebo orálně. Léčba konopím byla u této série případů účinná a dobře tolerovaná, přičemž šest účastníků hlásilo znatelné zlepšení stavu. 

Ačkoli jsou výsledky slibné, zbývá zjistit dlouhodobou snášenlivost či účinnost a taky strategie dávkování konopí pro lidi s EUPD.

Zdroj:  https://magazin-konopi.cz/mohlo-by-konopi-pomahat-stabilizovat-emoce/

Foto: Envato Elements