Použití kanabinoidů u kolitidy: Systematický přehled a metaanalýza

Daniel G Couch, Henry Maudslay, Brett Doleman, PhD, Jonathan N Lund, PhD, Saoirse E O'Sullivan, PhD

Klinické studie zkoumající využití kanabinoidních léčiv k léčbě střevních zánětů jsou očekávány sekundárně na základě preklinické literatury prokazující účinnost při snižování zánětu.


Systematicky jsme přezkoumali publikace o přínosu léčiv zaměřených na endokanabinoidní systém při střevním zánětu. Studie zkoumající výsledky pro metaanalýzu jsme shromáždili z databází EMBASE, MEDLINE a Pubmed do března 2017. Kvalita byla hodnocena podle skóre mSTAIR a SRYCLE.


Výsledky:

Z 2008 prací bylo identifikováno 51 publikací zkoumajících účinek kanabinoidních sloučenin na myší kolitidu a 2 klinické studie. Hodnocených bylo 24 sloučenin v 71 koncových bodech. Nejvíce zkoumaným léčivem byl kanabidiol, fytokanabinoid. Makroskopická závažnost kolitidy (index aktivity onemocnění [DAI]) a aktivita myeloperoxidázy (MPO) byly hodnoceny ve všech publikacích, a byly metaanalyzovány pomocí modelů náhodných efektů.


Kanabinoidy snížily index aktivity onemocnění ve srovnání s vehikulem (standardní průměrný rozdíl [SMD] -1,36; 95% CI, -1,62 až-1,09; I2 = 61 %). Největší velikost účinku měl inhibitor FAAH URB597 (SMD -4,43; 95% CI, -6,32 až -2,55), následovaný syntetickým léčivem AM1241 (SMD -3,11; 95% CI, -5,01 až -1,22) a endokanabinoid anandamid (SMD -3,03; 95% CI, -4,89 až -1,17; I2 nebyl hodnocen). Kanabinoidy snížily MPO u hlodavců ve srovnání s vehikulem; SMD -1,26; 95% CI, -1,54 až -0,97; I2 = 48,1 %. 


Největší velikost účinku měl kanabigerol (SMD -6,20; 95% CI, -9,90 až -2,50) následovaný syntetickým agonistou CB1 ACEA (SMD -3,15; 95% CI, -4,75 až -1,55) a syntetickým agonistou CB1/2 WIN55,212-2 (SMD -1,74; 95% CI, -2,81 až -0,67; I2 = 57 %). Nezjistili jsme žádné důkazy o zkreslení při podávání zpráv. Nebyl zjištěn žádný významný rozdíl mezi profylaktickým a terapeutickým užíváním kanabinoidních léčiv.


Závěry

Existuje množství preklinické literatury, která prokazuje protizánětlivé účinky kanabinoidních léčiv při střevních zánětech. Větší randomizované kontrolované studie jsou opodstatněné.


Zdroj: Inflamatory Bowel Disease, Oxford University Press