Konopný extrakt účinný proti neklidu

Téměř 90 procent pacientů s demencí trpí neuropsychiatrickými příznaky, jako jsou neklid, poruchy nálady, halucinace, psychóza či nespavost. V současnosti neexistují žádná schválená léčiva, která by tyto příznaky řešila. Izraelští geriatři hodnotili účinnost a bezpečnost konopného extraktu v léčbě poruch chování u pacientů s demencí.

Do studie bylo zařazeno 60 seniorů, jejichž průměrný věk byl bezmála 80 let. Výsledky této randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studie otiskl časopis Frontiers in Medicine

U pacientů, kterým byl podáván extrakt z CBD odrůdy rozpuštěný v olivovém oleji, došlo k významnému snížení neklidu.

V textu studie se dočteme, že u pacientů, kterým byl podáván extrakt z CBD-dominantní odrůdy Avidekel rozpuštěný v olivovém oleji, došlo k významnému snížení neklidu v porovnání s kontrolní skupinou, která dostávala placebo. 

Vědci závěrem apelují na identifikaci konkrétních sloučenin přítomných v genotypu Avidekel, jež jsou zodpovědné za výraznější účinek v porovnání s jinými genotypy. Rovněž doporučují provést rozsáhlejší studii o poruchách chování souvisejících s demencí a porovnat klinické podtypy demence.

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/konopny-extrakt-ucinny-proti-neklidu/

Foto: Adobe Stock