Může konopí zmírňovat příznaky menopauzy?

Hormonální změny spojené s menopauzou zahrnují významné výkyvy estrogenu a progesteronu. Ty stojí za symptomy zahrnujícími návaly horka, poruchy spánku, deprese a úzkosti. Tyto symptomy představují nejen významnou psychosociální, ale i ekonomickou zátěž, protože se pojí se zvýšeným studem, ztrátou produktivity a nižší kvalitou života. 

Tým vědkyň z Harvardovy univerzity publikoval článek ve specializovaném časopisu Menopause, ve kterém přibližují výsledky průzkumu užívání léčebného konopí u žen ve fázi peri- a postmenopauzy, tedy období krátce před přechodem a po něm.

V abstraktu se můžeme dočíst, že „většina respondentek uvádí, že v současnosti užívají konopí a že jim pomáhá mírnit příznaky související s menopauzou. Nejčastějšími způsoby užívání jsou kouření a orální podání. Hlavními symptomy souvisejícími s menopauzou, na něž se užívá konopí, jsou poruchy spánku a nálady, respektive úzkost.“

  • Mnoho žen užívá v současnosti konopí jako doplňkovou léčbu symptomů souvisejících s menopauzou, zejména v případě poruch spánku nebo nálady.

Ve srovnání s postmenopauzálními účastnicemi uváděly ty perimenopauzální významně horší příznaky související s menopauzou včetně úzkostí či návalů horka. Kromě toho hlásily perimenopauzální respondentky i vyšší výskyt depresí a intenzivnější užívání konopí k léčbě těchto symptomů.

Výsledky podle slov autorek naznačují, že v současnosti mnoho žen užívá léčebné konopí jako doplňkovou léčbu symptomů souvisejících s menopauzou. Zejména v případě poruch spánku nebo nálady. Budoucí výzkum by se měl zaměřit na studium vlivu různých kanabinoidních profilů na jednotlivé symptomy. 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/muze-konopi-zmirnovat-priznaky-menopauzy/

Foto: Envato Elements